Nadchodzi RODO. Czy jesteś gotowy?

 

25 maja 2018 roku wchodzą w życie rewolucyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Unijna reforma w drodze rozporządzenie unifikuje system prawny ochrony prywatności  w całej Unii Europejskiej. Wprowadza rozwiązania dotychczas nieznane, stanowiące odpowiedź na zagrożenia związane z błyskawicznym rozwojem technologicznym.

RODO zmienia podejście do ochrony danych, stawiając ją jako fundament funkcjonowania współczesnych organizacji.

Oznacza, to przekształcenie modelu biznesowego z zastosowaniem zasady privacy by design i privacy by default.

Ponadto, rozporządzenie rozszerza katalog zasad przetwarzania, podporządkowując im cały system ochrony danych osobowych. Obecnie obowiązująca ustawa opiera się na zasadach adekwatności, merytorycznej poprawności oraz ograniczenia czasowego. Unijna reforma przewiduje rozszerzony katalog zasad tj.:

  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
  2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania,
  3. Zasada minimalizacji danych,
  4. Zasada prawidłowości,
  5. Zasada ograniczenia przechowywania,
  6. Zasada Integralności i poufności, oraz
  7. Zasada rozliczalności.

Analizując przepisy RODO należy zauważyć, że nie tylko przepisy od art. 1 do 99 trzeba będzie traktować jako wiążące, ale również 173 motywy zawarte w preambule stanowią integralną część reformy. Jednocześnie Grupa Robocza Art. 29 pracuje nad wytycznymi do stosowania przepisów. Niemniej jednak, wiele wątpliwości będzie możliwe do rozwiązania jedynie na podstawie zastosowania odpowiedniej wykładni.

Rozszerzone zostaną również uprawnienia osób, których dane dotyczą. Podmiot danych będzie miał prawo do usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu oraz prawo dostępu do danych. Dla administratorów oznacza to przygotowanie odpowiednich procedur umożliwiających realizację powyższych uprawnień. `

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów przestanie obowiązywać obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych wraz z  licznymi rozporządzeniami. W to miejsce będziemy stosować przepisy unijnego rozporządzenia. Choć trwają prace nad nową ustawą proces ten potrwa prawdopodobnie jeszcze kilka miesięcy. Polski projektodawca prócz projektu nowej ustawy równolegle pracuje nad zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych w ponad 130 innych aktach prawnych.

Co więcej, przestanie istnieć GIODO, a na to miejsce ma zostać powołany Urząd Ochrony Danych Osobowych z Prezesem na czele. Za nie przestrzeganie przepisów rozporządzenia UODO będzie nakładał kary finansowe do 20 milionów euro lub nawet 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa. Z tego względu do RODO należy zacząć niezwłocznie się przygotowywać.

Przekształceniu zostaną poddani również Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji. Na ich miejsce RODO przewiduje Inspektorów Ochrony Danych. Oprócz zmian redakcyjnych IOD będą mieli poszerzony zakres obowiązków względem ABI i co do istoty powinni zostać powołani przez każdego administratora, w celu zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.

Najbliższe miesiące to ostatnia chwila by rozpocząć przygotowania do RODO. Od 25 maja 2018 roku nowe przepisy będą bezpośrednio obowiązywały na całym obszarze UE, a za ich nie przestrzeganie UE przewidziała surowe kary finansowe.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Współzałożyciel i Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Radca Prawny

Paulina Pacholczyk

Paulina Pacholczyk reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Prawnik

Aleksander Półtorak

Aleksander Półtorak specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Anna Sobocińska

Anna Dobrowolska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Marta Pomykaj

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. […]

czytaj więcej
Prawnik & Manager ds. PR

Edyta Borkowska

Edyta Borkowska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Doświadczenie zdobywała m.in. w redakcji […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka

Małgorzata Kolasa-Sorour

Wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Małgorzata Kolasa-Sorour posiada bogate doświadczenie w pracy administracyjno – […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta