MKZ Partnerzy na Compliance Days 2019!

Mec. Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawy w MKZ Partnerzy uczestniczy w dwudniowej konferencji Compliance Days 2019!, organizowanej przez Instytutu Compliance.

Pierwszym punktem Compliance Days 2019! była nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UOPZ), która ma wkrótce zastąpić przepisy z 2002 r. W sesji plenarnej „Egzekwowanie compliance, czyli UOPZ w akcji!” wzięli udział: Dariusz Kuberski, prokurator byłej Prokuratury Generalnej, dr hab. Barbara Nita-Światłowska, sędzia karna Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz dr Robert Lizak z CBA. Organy ścigania uznają nowe przepisy za potrzebne narzędzie w walce z przestępczością gospodarczą i skarbową, przedsiębiorcy natomiast obawiają się  ograniczenia ich wolności, nieprecyzyjnych pojęć. Ustawa przewiduje wysokie kary, więc tym bardziej ogólniki mogą niepokoić.

Kolejnym tematem konferencji było „Wdrażanie ustawowego Compliance Management Systems w polskich realiach”. Temat został ujęty w czterech blokach:  postępowanie wyjaśniające, czyli internal investigations w nowej ustawie, whistleblowing made in Poland, czyli „osoby zgłaszające nieprawidłowości”, odpowiedzialność za czyny cudze i jej unikanie, należyta staranność wymagana w danych okolicznościach.

Drugi dzień Compliance Days 2019! poświęcono na tematy związane z metodyką działań oficera compliance. Zastanawiano się m.in. w jaki sposób powinien on komunikować często skomplikowane zagadnienia prawne, tak aby były zrozumiałe dla osób stosujących je w organizacji. Jak dostosowywać swoje działanie do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jak przeciwdziałać korupcji, tworzyć antykorupcyjne programy.

Digitalizacja sfery biznesowej niewątpliwie ułatwia życie przedsiębiorcom, choć z drugiej strony generuje również nowe ryzyka w obszarze compliance, m.in. związane z praniem brudnych pieniędzy. Wyzwaniem nowoczesnego świata jest także umiejętność zarządzania ogromem danych i sprostania wymogom RODO oraz znalezienie sposobu na wykorzystanie tworzonych w świecie społeczności do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Kiedy przenikanie informacji o firmie do wirtualnego świata może stwarzać zagrożenia?

Tematem wieńczącym Compliance Days 2019! jest aspekt etyczny towarzyszący stosowaniu reguł prawnych.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Radca Prawny

Paulina Pacholczyk

Paulina Pacholczyk reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Justyna Piechniak

Justyna Piechniak wspiera Klientów Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw karnych (w tym karnoskarbowych), szeroko rozumianych […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Marta Pomykaj

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. […]

czytaj więcej
Prawnik & Manager ds. PR

Edyta Borkowska

Edyta Borkowska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Doświadczenie zdobywała m.in. w redakcji […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta