KONSULTACJE PRAWNE DLA PRODUCENTÓW

W dniu 17 października, podczas trwającego 35 Warszawskiego Festiwalu Filmowego, Kancelaria MKZ Partnerzy miała możliwość wzięcia udziału w konsultacjach prawnych dla producentów, reżyserów oraz innych osób z branży filmowej. Porad prawnych udzielała radca prawny Agnieszka Wach z Kancelarii MKZ Partnerzy. Z porad skorzystali twórcy filmowi m. in. takich projektów jak: „Marzyciele”, „Lili/I want it All”, „Czy Pani się jeszcze na mnie denerwuje”, „Nieletnia astronautka” czy „Herbert mimo woli”.

Z przesłanych do Kancelarii przed wydarzeniem oraz z zadawanych w trakcie konsultacji pytań wynika, że istotną kwestią dla twórców filmowych, która może stwarzać problemy prawne, jest zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz zgodna na wykorzystanie materiałów i informacji o znanych osobach. Wiele pytań dotyczyło bowiem właśnie tej materii oraz problematyki dotyczącej konieczności uzyskania przez twórcę filmu zgody postaci bądź jej spadkobierców na wykorzystanie informacji lub materiałów o bohaterze. W tym zakresie obowiązuje zasada zgodnie z którą ukazanie w filmie szczegółów z życia prywatnego wymaga zgody osób, których prawo do prywatności może zostać w ten sposób naruszone (bohatera oraz jego rodziny i osób emocjonalnie związanych z głównym bohaterem). Zgody zainteresowanych nie będzie wymagać natomiast użycie w scenariuszu wątków, które wcześniej zostały ujawnione opinii publicznej przez samego bohatera lub jego bliskich. W przypadku natomiast, gdy w filmie są wykorzystywane materiały, które wcześniej zostały już opublikowane, a bohater jest na nich ukazywany w trakcie sprawowania funkcji publicznej lub społecznej, z której jest znany opinii publicznej, to jego zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest wymagana.

Wiele pytania dotyczyło również zawieranych umów na różnych etapach produkcji filmu (umowy developmentu, koprodukcyjne, umowy z twórcami i aktorami, umowy dotyczące postprodukcji oraz umowy dystrybucyjne). W tym zakresie pytania odnosiły się głównie do sposobów zabezpieczania interesów konkretnej strony umowy, rozliczenia między stronami oraz kwestii związanych z przenoszeniem praw autorskich i udzielania licencji. Jedno z pytań dotyczyło umowy z bohaterem dokumentu, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu tego typu umowy. Przy tego rodzaju umowach należy pamiętać, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym odwołaniem zgody na dany film, najlepiej poprzez zapłatę kary umownej za wycofanie zgody. Jeśli bohater rozmyśli się, musi zapłacić określoną sumę pieniężną. W umowie powinna być również zawarta informacja, czy bohater ma udział w sporządzaniu scenariusza oraz w jakim zakresie może go modyfikować. Z rozmów wynika, że problemy z modyfikacją scenariusza zdarzają się często przy produkcji dokumentów bądź filmów fabularnych opartych na życiorysie konkretnej osoby. Jest to konsekwencją tego, że często osoba będąca bohaterem takiego filmu widzi siebie w innym świetle niż postrzegają ją inni ludzie w tym twórcy filmu. Stwarzać to może problemy związane z koniecznością zmiany lub usuwania przez reżysera konkretnych ujęć. Dlatego właściwe i precyzyjne uregulowanie tej kwestii w umowie może mieć duże znaczenia dla realizacji filmu.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematami prawnymi w środowisku kulturalnym, tego typu spotkania z MKZ Partnerzy będą kontynuowane.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta