Konsultacje prawne dla fotografów

Fot. Michał Mazurkiewicz, Leica 6×7 Gallery Warszawa

Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawny z MKZ Partnerzy poprowadziła w poniedziałek 19 listopada w Leica 6×7 Gallery Warszawa pierwsze spotkanie z cyklu „Godzina z fotografią”, zatytułowane  „Prawo i fotografia”.

Z przesłanych do kancelarii przed wydarzeniem pytań fotografów wynika, że najbardziej interesują ich kwestie związane z ochroną wizerunku fotografowanych osób, prawem cytatu i dozwolonym użytkiem oraz szczegóły związane z zawieraniem umów licencyjnych – temu właśnie poświęcony był wykład, po którym rozgorzała dyskusja.

Reporterzy zajmujący się fotografią uliczną dopytywali, kiedy sfotografowana osoba jest tylko elementem krajobrazu, a kiedy już należy zapytać ją o zgodę na upublicznienie wizerunku. Jakimi prawami rządzi się praca fotoreportera, czy może zdjęcie o wysokim walorze artystycznym wysyłać na konkurs jeśli nie posiada zgody znajdujących się na nim osób, a ich zdobycie jest wręcz niemożliwe? Wszystko zależy od tego w jakim kontekście została uchwycona konkretna postać, nawet zdjęcia widzów meczu piłki nożnej nie zawsze mogą być upublicznione, choć z reguły tak jest, gdyż często uczestnicy imprez zbiorowych kupując bilet wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku, o czym informuje choćby regulamin.

Ilustracją ogłoszenia o spotkaniu na stronie warsaw.leica-gallery.pl był kolaż Alicji Białej, pt. „Polska”, przekazany dzięki uprzejmości artystki, która wcześniej prezentowała w galerii swoje prace. Kolaż przedstawiający parę prezydencką na tle figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i choinki, z wdrukowanym logotypem telewizji Trwam wywołał kolejne pytania. Wizerunki osób publicznych można prezentować w pracach artystycznych bez konieczności uzyskania ich o zgody, jeśli osoby te pokazywane są w związku z pełnioną przez nie funkcją. Ale czy można te osoby ośmieszać? Pytanie kiedy już można mówić o ośmieszaniu, a kiedy np. o satyrze? Wydaje się, że w przypadku tego utworu prezydent i jego żona nie powinni mieć pretensji. Jedna z uczestniczek spotkania zadała pytanie – co z kolażami zawierającymi kolaże innych artystów, czy należy podawać informację o autorach prac użytych do pierwszego kolażu oraz jego autora. Tak – prawo do informacji o autorstwie musi zostać zachowane.

Kolejny temat dotyczył fotografowania i rozpowszechniania zdjęć budynków. Czy mają one wizerunek i czy można ich zdjęcia publikować bez zgody autora projektu lub właściciela budynku, czy administratora? Wizerunek mają tylko osoby fizyczne. Jeśli nieruchomość jest elementem panoramy miasta można takie zdjęcie publikować – w Polsce decyduje o tym obowiązująca w naszym kraju „wolność panoramy”. Należy jednak być czujnym gdy się fotografuje w celach komercyjnych w innych krajach, np. zdjęcie oświetlonej wieży Eiffla na tle nocnego Paryża może słono kosztować. Inną sytuacją jest wykorzystanie w celach komercyjnych pojedynczych budynków, wtedy również w Polsce lepiej poprosić o zgodę administratora, gdyż oprócz prawa autorskiego, stosuje się w tych przypadkach m.in. prawo dotyczące ochrony konkurencji i znaków towarowych. Na pewno należy uzyskać zgodę na przedstawienie Pałacu Kultury i Nauki oraz Stadionu Narodowego.

W przypadku umów licencyjnych – padały konkretne pytania: jak wygląda umowa z modelką, na jaki okres najlepiej zawierać umowy licencyjne, czy można ich nie zawierać, co wtedy? Przyjmuje się, że brak podpisanej umowy licencyjnej oznacza, że została zawarta odpłatna umowa licencyjna. Jeśli fotograf czuje się oszukany, gdyż jego zdjęcia opublikowane są np. w internecie bez jego zgody, najpierw powinien zwrócić się do administratora strony o zapłatę, usunięcie zdjęcia, pokrycie szkody, etc. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, sąd zwykle stoi po stronie autora i zasądza zapłatę zgodnie z cennikiem poszkodowanego fotografa.

Po części oficjalnej, rozmowy o prawie i fotografii toczyły się jeszcze w kuluarach. Z uwagi na duże zainteresowanie tematami prawnymi w środowisku kulturalnym, tego typu spotkania z MKZ Partnerzy będą kontynuowane.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Współzałożyciel i Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Radca Prawny

Paulina Pacholczyk

Paulina Pacholczyk reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Prawnik

Aleksander Półtorak

Aleksander Półtorak specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Anna Sobocińska

Anna Dobrowolska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Marta Pomykaj

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. […]

czytaj więcej
Prawnik & Manager ds. PR

Edyta Borkowska

Edyta Borkowska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Doświadczenie zdobywała m.in. w redakcji […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta