Kolejny przełom w sprawie kredytów frankowych?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Dziubak C 260/18 wydany w wyniku zapytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Warszawie został okrzyknięty przełomowym nie tylko dla spraw dotyczących kredytów frankowych, ale również w przedmiocie klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich. Orzeczenie spowodowało, że Sąd Okręgowy w Warszawie, który zadał pytanie prejudycjalne unieważnił umowę kredytową Państwa Dziubaków. Czy nadchodzą kolejne orzeczenia, które mogą zmienić sytuację „Frankowiczów”?

Polskie sądy nie próżnują w kwestii kredytów frankowych. W maju trafiło do TSUE kolejne pytanie prejudycjalne, tym razem skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. Spytano o to, czy ochrona konsumencka przysługuje każdemu konsumentowi czy tylko właściwie poinformowanemu, uważnemu przeciętnemu konsumentowi oraz czy za takiego konsumenta można uznać osobę, która nie przeczytała zawieranej umowy kredytu hipotecznego bądź uczyniła to, ale bez zrozumienia. Wydaje się, że takie pytania zadawane przez Sądy dążą po pierwsze – do uszczegółowienia rozstrzygnięcia w sprawie Państwa Dziubaków. Po drugie zaś – są przejawem próby “odwrócenia” wyroku Dziubaków na korzyść banków. Większość specjalistów przewiduje jednak, że TSUE utrzyma swoją argumentację korzystną dla konsumentów.

Należy jednak pamiętać, że wyrok w sprawie C 260/18 nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z kredytami we frankach, a zwłaszcza sytuacji przedsiębiorców. Dotyczy on bowiem jedynie kredytów konsumenckich. Jednakże w ostatnim czasie Sąd dla Warszawy-Woli w Warszawie udzielił zabezpieczenia w sprawie dotyczącej kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę. Jest to o tyle istotne, że to pierwszy przypadek, w którym Sąd w ramach zabezpieczenia zawiesił obowiązek spłacania rat kredytu. To bezprecedensowe rozwiązanie jest coraz chętniej wykorzystywane w praktyce. Również przedsiębiorcom coraz częściej udaje się podważyć umowy kredytowe przed sądami, choć jest to znacznie trudniejsze niż w przypadku konsumentów. Skutecznie powołują się jednak na inne podstawy unieważnienia umowy np. nieważność umowy z zapisami ustawy Prawo Bankowe.

Coraz więcej pokrzywdzonych kredytobiorców zgłasza się do naszej Kancelarii z prośbą o pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń. Sprawy są dokładnie analizowane nie tylko pod kątem klauzul niedozwolonych, ale również zapisów Prawa Bankowego i innych aktów umożliwiających unieważnienie. Rozwiązania dostosowywane są bezpośrednio do klienta, gdyż każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego rozwiązania oraz rozległej analizy finansowej możliwych opcji działania. Nasi specjaliści śledzą orzeczenia sądów polskich, jak i unijnego trybunału. Prognozy wskazują na to, że orzecznictwo będzie stało po stronie kredytobiorców, dlatego warto pomyśleć o dochodzeniu swoich praw już dziś!

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Michał Pęczkowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, i administracyjnym. Prowadzi spory przed sądami cywilnymi i administracyjnymi […]

czytaj więcej
Radca prawny

Aleksandra Grosicka – Soczyńska

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Praktykant

Sylwia Pawlonka

Sylwia Pawlonka jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Prawnik

Wiktoria Bednarska

Jest studentką V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta