Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – terminy dokonywania wpisów beneficjentów

Ważna informacja dla przedsiębiorców: strona internetowa Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, za pośrednictwem której możliwe jest bezpłatne zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych, w ostatnim czasie dręczona jest różnymi awariami. Usterki zostały już co prawda usunięte, ale wywołały wiele wątpliwości interpretacyjnych co do obowiązkowego terminu dokonywania wpisów beneficjentów.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: Rejestr; CRBR) funkcjonuje od dnia 13 października 2019 roku na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Obowiązkiem dokonywania wpisu do Rejestru zostały obarczone osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Warto doprecyzować, że chodzi o spółki wymienione w Kodeksie prawa handlowego takie jak:

– spółki jawne;
– spółki komandytowe i komandytowo akcyjne;
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
– spółki akcyjne (za wyjątkiem spółek publicznych);

Począwszy z dniem 1 marca 2020 roku obowiązek wpisu będzie dotyczył również prostych spółek akcyjnych. Obowiązkiem każdej ze spółek jest wskazanie beneficjenta rzeczywistego na podstawie umowy spółki, statutu bądź rejestru. W praktyce beneficjentami rzeczywistymi są osoby, które:

– są udziałowcami bądź posiadają prawo własności stanowiące więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce;
– dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
– sprawują kontrolę nad spółką i przysługuje im prawo własności stanowiące więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji.

Pierwotnym terminem, do którego można było dokonywać zgłoszeń był dzień 13 lipca 2020 roku. Na skutek awarii serwerów i czasowego braku dostępu do strony internetowej, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przedłużyć termin do 14 lipca. Jednakże przedłużenie terminu o jeden dzień nie było wystarczające do usunięcia skutków usterki, dlatego zdecydowano się na kolejne przesunięcie terminu tym razem do czasu ogłoszenia przez Ministerstwo, oficjalnego komunikatu.

W dniu dzisiejszym tj. 16.07.2020 r. na rządowej stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono komunikat nr 20 w sprawie usunięcia zakłóceń pracy systemu CRBR. Uregulowano kwestie terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 oraz art. 195 ustawy w ten sposób, że do ich biegu nie wlicza się czasu wystąpienia zakłóceń w dniach od 13 do 16 lipca 2020 r.

Jednocześnie wskazano, że od dnia 17 lipca 2020 r. termin dokonywania zgłoszeń biegnie dalej zatem ostateczny termin przesłania zgłoszeń do CBRB przez spółki widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 13 października 2019 roku upływa z końcem dnia 17 lipca 2020 roku.

Warto zaznaczyć, że za niedochowanie terminu do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych grozi kara administracyjna nakładana przez Ministerstwo Finansów w maksymalnej wysokości do 1 miliona złotych. Zgłaszająca spółka odpowiada również za prawidłowość danych przedstawionych w zgłoszeniu. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia art. 233 Kodeksu Karnego przewiduje karę pozbawienia wolności do lat ośmiu.

 

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta