10. Jubileuszowe Polsko-Niemieckie Forum Compliance

W dniu 4 grudnia bieżącego roku Mecenas Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawy w MKZ Partnerzy uczestniczyła w 10. Jubileuszowym Polsko-Niemieckim Forum Compliance  „Metody skutecznego zarządzania ryzykami Compliance w ramach Unii Europejskiej”, które odbyło się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy tak wyjątkowym wydarzeniu ze świata polityki, nauki oraz gospodarki nie mogło zabraknąć Kancelarii MKZ Partnerzy.

Po oficjalnym powitaniu wszystkich zgromadzonych w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych oraz krótkim wykładzie inauguracyjnym, w pierwszej kolejności omówiono główne cele systemu zarządzania zgodnością, a następnie przedstawiono wymogi skutecznego compliance w praktyce i znaczenie certyfikacji compliance. W dalszej kolejności poruszono temat roli Unii Europejskiej i jej wpływu na regulacje prawne z  zakresu compliance. Forum stanowiło również świetną okazję do refleksji nad rozwojem compliance w minionych latach oraz kierunkach rozwoju w nadchodzącym roku – z jakimi wyzwaniami liczyć muszą się oficerowie compliance i jakie trendy wymagają szczególnego zainteresowania.

Temat compliance coraz częściej pojawia się również w praktyce Klientów Kancelarii MKZ Partnerzy. Chcąc jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, podejmujemy wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia w postaci udziału w szkoleniach, konferencjach, forach czy panelach, które umożliwiają naszym prawnikom podążanie za aktualnym kierunkiem rozwoju praktyki compliance. Temat ten dla wielu przedsiębiorców wydaj się obcy, jednakże intensywny w ostatnim okresie rozwój regulacji dotyczącej compliance powoduje, że coraz więcej firm zaczyna sobie zdawać sprawę z ważnej roli jaką pełni compliance. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zetknąć się z tą tematyką wyjaśniamy, że compliance to obowiązujący w przedsiębiorstwie zbiór zasad postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi wartościami. Narzędzia i procedury compliance pozwalają m.in. zapobiegać zachowaniom sprzecznym z prawem lub wewnętrznymi regulacjami firmy, ograniczać odpowiedzialność osób zarządzających czy minimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z tych właśnie względów niezwykle istotne jest wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem (system compliance), który w szczególności powinien polegać na identyfikacji ryzyk, przygotowaniu odpowiednich procedur i narzędzi oraz ich wdrożeniu czy przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej. Niezwykle istotną rolę w systemie compliance pełnią również audyty, których celem powinna być cykliczna weryfikacja stosowania procedur. Te i inne rozwiązania, przeprowadzone pod okiem fachowców, pomogą przedsiębiorcy dochować należytej staranności w zarządzaniu i ograniczyć ryzyko naruszeń w firmie.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Justyna Piechniak

Justyna Piechniak wspiera Klientów Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw karnych (w tym karnoskarbowych), szeroko rozumianych […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Asystentka biura

EWA KAWENCZYŃSKA

Ewa Kawenczyńska jest odpowiedzialna za wspieranie prawników oraz dba o bezkolizyjną pracę  kancelarii. Posiada wieloletnie […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta