Aktualności

sortuj po
2020-06-10 WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA MOŻLIWOŚĆ GROMADZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU ZDROWIA PRACOWNIKÓW

Pojawienie się w Polsce epidemii koronawirusa (COVID-19) wpłynęło na konieczność wprowadzenia oraz uaktualnienia regulacji związanej z ochroną danych osobowych. Szczególnie istotne było unormowanie kwestii związanych z przetwarzaniem informacji dotyczących stanu zdrowia. Regulacje te niezbędne były m.in. dla pracodawców, którzy jako zwierzchnicy służbowi w zakładzie pracy zobowiązani są do dbania o higienę i bezpieczeństwo pracy zatrudnionych pracowników. Kwestią budzącą uzasadnione wątpliwości […]

czytaj więcej
2020-06-02 Zmiany w prawie konsumenckim

Informujemy, że 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany w prawie konsumenckim. Nowelizacja obejmuje ustawy: Kodeks Cywilny i Ustawę o prawach konsumenta. Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych ww. nowelizacją będzie rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorcę zawierającego umowę nie należącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Do osoby fizycznej, która zawrze umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści […]

czytaj więcej
2020-05-25 Uchylenie zawieszenia biegu terminów procesowych

16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie jako „Tarcza 3.0.”. Wprowadza ona m.in. przepisy związane ze stopniowym przywracaniem pracy sądów i – co niezmiernie istotne – wznowieniem biegu terminów sądowych. Wchodząca w życie ustawa znosi zawieszenie biegu […]

czytaj więcej
2020-05-21 Uwaga na pułapki w „wakacjach kredytowych”

W związku ze stanem epidemii i obecną sytuacją gospodarczą duża część Polaków straciła możliwość bieżących płatności swoich zobowiązań kredytowych. Naprzeciw temu wyszły banki, proponując okresowe zawieszenie płatności rat kredytowych w całości lub części. Warunki „wakacji kredytowych” różnią się w poszczególnych bankach, najczęściej jednak rozwiązanie takie wiąże się jednocześnie z wydłużeniem łącznego okresu spłaty, a tym samym ze zwiększeniem ogólnych kosztów […]

czytaj więcej
2020-05-11 Korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców w walce z koronawirusem

W związku z poważnym zagrożeniem utraty płynności finansowej przedsiębiorstw ustawodawca wprowadził regulacje wychodzące naprzeciw problemom przedsiębiorców. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje rozwiązania umożliwiające zawieranie porozumień pracowniczych przez przedsiębiorcę dotkniętego spadkiem obrotów gospodarczych w […]

czytaj więcej
1 2 3 25