Magdalena Majecka

Magdalena Majecka

Adwokat

majecka@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 24

Magdalena Majecka pracuje w zespole prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią, doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych i krajowych, wiodących kancelariach prawnych.

Zakres jej głównej praktyki obejmuje doradztwo na rzecz Klientów w zakresie zagadnień związanych z nowymi technologiami oraz własnością intelektualną. Współpracuje zarówno z wiodącymi firmami z branży IT działającymi na rynku międzynarodowym, uczestnicząc w realizacji projektów IT oraz e-commerce, jak i doradza w ramach przedsięwzięć start-up.

Ponadto, posiada doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego oraz inwestycji kapitałowych, w tym w formie joint venture lub venture capital. Bierze udział również w realizacji licznych międzynarodowych projektów filmowych i koprodukcyjnych oraz przygotowaniu złożonych kontraktów handlowych i dystrybucyjnych.

Śledzi trendy w zakresie realizacji projektów informatycznych, zarówno metodyką zwinną, jak i tradycyjną. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa nowych technologii oraz inwestycji kapitałowych.

Biegle włada językiem angielskim oraz posługuje się językiem niemieckim.

Wykształcenie

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe, kierunek: prawo nowych technologii
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo (studia ukończone z wyróżnieniem)
 • University of Florida, American Law Center
 • European Academy of Diplomacy
 • Szkolenie z zakresu umów IT w modelu AGILE

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

 • Start-upy poradzą sobie bez nowej formy prawnej, DGP 2/08/2016
 • Uczestnik konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Wall Street 20 w dniach 3-5 czerwca 2016 roku
 • Bieżące doradztwo na rzecz wiodących spółek z branży IT działających na rynku międzynarodowym, w tym przygotowanie umów wdrożeniowych, utrzymaniowych, deweloperskich oraz serwisowych, realizowanych także w ramach konsorcjum przy wsparciu środków publicznych (w tym w projektach B2B oraz współfinansowanych przez NCBiR i PARP)
 • Kompleksowe doradztwo przy tworzeniu i wdrożeniu konkurencyjnej zintegrowanej platformy informatycznej do zarządzania pracowniczymi benefitami pozapłacowymi
 • Doradztwo na rzecz podmiotu z branży e-commerce w zakresie uruchomienia platformy handlowej
 • Przygotowywanie regulaminów komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną dla państwowej instytucji naukowej
 • Doradztwo w zakresie kontraktu handlowego z międzynarodowym holdingiem z branży dóbr luksusowych
 • Współpraca w procesie due diligence dotyczącym infrastruktury krytycznej wiodącej spółki publicznej z branży energetycznej
 • Współpraca w procesie due diligence poprzedzającym zbycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki na rzecz podmiotu z branży energetycznej (energetyki innowacyjnej)
 • Tworzenie i opiniowanie umów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć start – up
 • Przeprowadzenie procesu due diligence znanej spółki z branży filmowej, w zakresie zagadnień korporacyjnych oraz projektów koproducenckich współfinansowanych ze środków publicznych (w tym NInA oraz funduszy unijnych)
 • Zabezpieczenie transferów know – how, praw własności intelektualnej oraz informacji poufnych w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach konsorcjów, joint venture lub venture capital
 • Doradztwo na rzecz państwowej osoby prawnej (Funduszu) w zakresie wdrożonej platformy informatycznej zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zabezpieczenie prawne realizacji kampanii promocyjnej przez znaną osobowość publiczną dla wiodącej spółki z branży RTV/AGD

Specjalizacje

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta