Elżbieta Kornaga

Elżbieta Kornaga

Radca prawny

kornaga@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 22

Elżbieta Kornaga pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz  podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza także Klientom w zakresie bieżącej działalności operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych oraz prawem pracy. Doświadczenie zdobywała świadcząc doradztwo na rzecz największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

Elżbieta Kornaga reprezentuje Klientów w sporach związanych z ich działalnością, posiadając bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych, jak i postępowaniach prowadzonych przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wykorzystuje swoją wiedzę ekspercką oraz doświadczenie, świadcząc wsparcie prawne także dla Klientów indywidualnych, doradzając w sprawach dotyczących odszkodowań, w szczególności związanych z błędami medycznymi, wypadkami komunikacyjnymi, szkodami majątkowymi oraz naruszeniem dóbr osobistych. Posiada bogatą praktykę w zakresie negocjowania i zawierania ugód sądowych lub porozumień pojednawczych na etapie przedprocesowym.

Posługuje się językiem angielskim.

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Specjalizacje

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta