Aneta Milko

Aneta Milko

Radca prawny

milko@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 17

Aneta Milko pracuje w zespole doradzającym przy złożonych procesach inwestycyjnych, głównie na rynku nieruchomości. Doradza także Klientom Kancelarii w ramach obsługi spółek prawa handlowego w zakresie ich bieżącej działalności operacyjnej, jak również w ramach obsługi korporacyjnej związanej z nadzorem nad wykonywaniem postanowień umów spółek lub umów wspólniczych. W zakresie praktyki zawodowej, prowadzi badania stanu prawnego (due diligence) zarówno podmiotów gospodarczych (także na potrzeby transakcji M&A), jak i nieruchomości (zwłaszcza objętych działaniem tzw. Dekretu Bieruta).

Aneta Milko posiada doświadczenie w obsłudze zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz obcokrajowców, doradzając przy wyborze formy prowadzenia działalności w Polsce oraz występując w imieniu Klientów przy legalizacji ich pobytu lub zatrudnienia na terytorium Polski. Reprezentuje także interesy Klientów w postępowaniach spornych, na drodze sądowej i pozasądowej, również w zakresie prawa karnego.

Biegle włada językiem angielskim oraz posługuje się językiem francuskim.

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
  • Pazmany Peter Catholic University LLP Erasmus Program
  • Uniwersytet w Białymstoku przy współpracy z Michigan State University, Summer School of Comparative US – EU Law

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

  • Obsługa polskich i zagranicznych wiodących podmiotów z branży FCMG w ramach transakcji M&A
  • Członek zespołu przygotowującego projekt emisji obligacji typu High-Yield oraz zajmującego się restrukturyzacją zadłużenia spółki giełdowej
  • Członek zespołu doradzającego przy przekształceniu formy prawnej znanego przedsiębiorcy działającego w branży akcesoriów budowlanych w ramach procesów optymalizacji odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej

Specjalizacje

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta