PRECEDENSOWY WYROK DLA KLIENTA KANCELARII

 

z17278247vpropozycja-okraglej-kladki-nad-rondem-dmowskiego

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 września 2017 roku Kancelaria z sukcesem reprezentowała swojego klienta – jednego z prekursorów w branży reklamy wielkoformatowej, w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.Sprawa dotyczyła jednego z najbardziej rozpoznawanych przez mieszkańców Warszawy reklamowego nośnika LED znajdującego się w centrum miasta. Spór pomiędzy inwestorem a organami, dotyczący nośnika reklamowego (początkowo sprawa toczyła się przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, a następnie przed nadzorem budowlanym) trwał od niespełna 10 lat, z czego władze miasta, nie mając ku temu podstaw merytorycznych, korzystały z wszelkich dostępnych środków, aby pozbawić inwestora możliwość realizowania kampanii reklamowych, pomimo uzyskania przez niego wszystkich wymaganych przepisami prawa budowlanego zgód. Ostatni etap, zakończony wydaniem korzystnego dla naszego Klienta wyroku, prowadzony był w ramach postępowania nadzwyczajnego – stwierdzenia nieważności prawomocnej decyzji, wszczętego z urzędu przez organ administracji centralnej. W ustnym uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Kancelarii wyrażone we wniesionej skardze, czym zakończył długi proces związany z legalizacją obiektu budowlanego.

W imieniu Kancelarii sprawę prowadziła Radca prawny Katarzyna Kosicka-Polak – Partner Kancelarii MKZ Partnerzy.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Adwokat

Magdalena Majecka

Magdalena Majecka pracuje w zespole prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Przed rozpoczęciem współpracy z […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Aneta Milko

Aneta Milko pracuje w zespole doradzającym przy złożonych procesach inwestycyjnych, głównie na rynku nieruchomości. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Elżbieta Kornaga

Elżbieta Kornaga pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz  podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka

Małgorzata Kolasa-Sorour

Wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Małgorzata Kolasa-Sorour posiada bogate doświadczenie w pracy administracyjno – […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta