Aktualności

sortuj po
2018-01-03 Nadchodzi RODO. Czy jesteś gotowy?

  25 maja 2018 roku wchodzą w życie rewolucyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Unijna reforma w drodze rozporządzenie unifikuje system prawny ochrony prywatności  w całej Unii Europejskiej. Wprowadza rozwiązania dotychczas nieznane, stanowiące odpowiedź na zagrożenia związane z błyskawicznym rozwojem technologicznym. RODO zmienia podejście do ochrony danych, stawiając ją jako fundament funkcjonowania współczesnych organizacji. Oznacza, to przekształcenie modelu biznesowego z […]

czytaj więcej
2018-01-02 O WYNIKU SPRAWY NIE ZAWSZE DECYDUJE BIEGŁY. Prace wykonane poza umową winny zostać opłacone mimo braku stosownego aneksu do umowy.

W dniu 2 października 2017 roku nasza Kancelaria uzyskała dla swojego Klienta korzystne rozstrzygnięcie sprawy w procesie o zapłatę za roboty budowlane, w tym prace dodatkowe, mimo skrajnie niekorzystnej opinii biegłego sądowego. Zasądzona kwota przekracza 70 tysięcy złotych i obejmuje odsetki za opóźnienie. Proces dotyczył roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za prace budowlane wykonane w ramach zawartej przez Strony umowy i […]

czytaj więcej
2017-12-22 O zaskarżeniu miejscowego planu należy pomyśleć wcześniej

W kwietniu 2017 roku polski ustawodawca wprowadził nowelizację procedury administracyjnej. Jej celem, zgodnie z założeniami, było usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Jedną ze zmian, związaną z wprowadzoną nowelizacją, jest uproszczenie procedury zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego. Dla wielu klientów Kancelarii prowadzących działalności inwestycyjną na terenie całego kraju oznacza to m.in. usprawnienie procesu skarżenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są […]

czytaj więcej
2017-10-03 UCHWAŁY REKLAMOWE – SUKCES CZY PORAŻKA?

Zgodnie z przepisem art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który został dodany do ustawy na mocy postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu „Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, […]

czytaj więcej
2017-09-18 PRECEDENSOWY WYROK DLA KLIENTA KANCELARII

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 września 2017 roku Kancelaria z sukcesem reprezentowała swojego klienta – jednego z prekursorów w branży reklamy wielkoformatowej, w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.Sprawa dotyczyła jednego z najbardziej rozpoznawanych przez mieszkańców Warszawy reklamowego nośnika LED znajdującego się w centrum miasta. Spór pomiędzy inwestorem a organami, dotyczący nośnika reklamowego (początkowo sprawa toczyła […]

czytaj więcej
2017-08-31 Bitcoin – zagrożenia i możliwości inwestowania w kryptowaluty

Obecnie w obiegu internetowym istnieje kilkaset walut kryptograficznych, a wartość jednego bitcoina – najpopularniejszej i najstarszej z nich – sięga nawet 15 000 PLN. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania tego rodzaju inwestycjami, mnożą się również wątpliwości oraz świadomość zagrożeń, które niesie za sobą system zaszyfrowanej i zdecentralizowanej wymiany danych. Jest to stosunkowo nowy rodzaj płatności i wiele krajów, w tym Polska, […]

czytaj więcej
1 2 3 5